Publikacje w kategorii:

Nauka – Dydaktyka – Praktyka

 1. "Poeci na tułaczce"
  W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 57

 1. "Przegląd Biblioteczny"
  Monografia

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 139 WstępRozdział 1, „Przegląd Biblioteczny” 1908-1909 1.1. Wprowadzenie 1.2. Powstanie „Przeglądu Bibliotecznego” 1.3. Opis fizyczny pisma. Charakterystyka pisma 1.4. Struktura i częstotliwość ukaz

 1. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 175 Wstęp Rozdział I. Metodologia prowadzonych badań1.1. Popularność aplikacji a wykorzystane narzędzia badawcze1.2. Wybór aplikacji – kwerenda1.3. Sposób analizy aplikacji oraz struktura ich opisu Roz

 1. Automatyzacja bibliotek publicznych
  Praktyczne aspekty

  Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r.

 1. Bariery informacyjne
  Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 82   WSTĘPWYKAZ SKRÓTÓWRozdział 1PROBLEM POJĘCIA BARIER INFORMACYJNYCH1.1. Uwagi wstępne1.2. Wyjaśnienie terminów1.3. Bariery informacyjne a potrzeby i zachowania informacyjne1.4. PodsumowanieRozdział 2

 1. Bibliografi@
  źródła, standardy, zasoby

  Słowo wstępne Marcin RoszkowskiOd MARC 21 do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym Bartłomiej WłodarczykMapy tematów i RDF/OWL Justyna WalkowskaPróba automatycznego przekształcenia opisów publikac

 1. Bibliografia
  Metodyka i organizacja

 1. Bibliografia
  Teoria Praktyka Dydaktyka

  Słowo wstępne (Jadwiga Woźniak-Kasperek)Marta Skalska-ZlatBIBLIOGRAFIA W PERSPEKTYWIE NAUKOZNAWSTWAJadwiga SadowskaGŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ BIBLIOGRAFIIJarosław PacekPRZEDMIOT BIBLIOGRAFII W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TECHNOLOGII INFOR

 1. Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 120 1. WSTĘP 2. PRZEDMIOT I POSTAĆ BIBLIOGRAFII. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY2.1 Przedmiot bibliografiiKsiążka i dokument jako przedmiot bibliografiiTypy dokumentów i ich typologie2.2 Postać bibliografiiNowe p

 1. Bibliologia polityczna
  Praca zbiorowa

  Część I Propaganda i promocja w czasach nowożytnych Agnieszka Łuszpak – Książka w przekazie idei Dariusz Kuźmina – Piśmiennictwo jezuitów w XVI wieku w Polsce Agnieszka Helman-Ważny – Drukarstwo w Tybecie w służbie religii Antoni

 1. Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze
  Praca zbiorowa

  WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert)Elżbieta Barbara ZYBERTJoanna Papuzińska-Beksiak, Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieżyBibliografia prac Profesor Joanny Papuzińskiej-BeksiakTabula GratulatoriaAnna RADZ

 1. Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej
  Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW

  WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert)Justyna JasiewiczBIBLIOTEKA – „TRZECIE MIEJSCE”Małgorzata KisilowskaWCHODZENIE W KULTURĘ PRZEZ TEKST? WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK I INNYCH INSTYTUCJ I KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYMMałgorzata PietrzakROLA I ZADANI

 1. Biblioteka i informacja w systemie edukacji
  Praca zbiorowa

 1. Biblioteka szkolna dzisiaj

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 128 WSTĘPRozdział ITENDENCJE W ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH BIBLIOTEK SZKOLNYCHRozdział IIBIBLIOTEKI SZKOLNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJRozdział IIIORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I NARODOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ BIBLI

 1. Biblioteka w otoczeniu społecznym

 1. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece
  Wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 115   WSTĘP Rozdział 1 SIEĆ JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH1.1. Czym jest (będzie?) „sieć społeczna"?1.2. Cechy charakterystyczne społeczeństwa sieciowego1.2.1. Kultura nomadów1.2.2

 1. Biblioteka w społeczności lokalnej
  Library in the local community

 1. Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu
  Biblioteka 2.0

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 136 WSTĘPCEL I STRUKTURA KSIĄŻKI1. W ŚWIECIE KONWERGENCJI MEDIÓW I RZECZYWISTOŚCI WEB 2.0 1.1. TECHNOLOGICZNA KONWERGENCJA MEDIÓW 1.2. TECHNOLOGICZNA KONWERGENCJA MEDIÓW. MOŻLIWOŚCI PREZENTOWANIA MULTIME

 1. Biblioteka, której nie ma...
  Andrzej Edward Koźmian i jego książki

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 159 WPROWADZANIE ROZDZIAŁ 1. ANDRZEJ EDWARD KOŹMIAN - DYPLOMATA, LITERAT, BIBLIOFIL 1.1. Dzieciństwo i młodość1.2. Działalność polityczna i dyplomatyczna1.3. Działalność społeczna1.4. Twórczość l

 1. Bibliotekarstwo

 1. Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 13

 1. Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka
  Tom II. Praca pedagogiczna biblioteki

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 17

 1. Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka
  Tom I. Organizacja biblioteki

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 16

 1. Biblioteki cyfrowe
  Praca zbiorowa

  WstępCzęść 1Część ogólnaMałgorzata JaniakBiblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualnaWładysław Marek KolasaBiblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwójMonika KrakowskaBiblioteki cyfrowe w świetle międzynar

 1. Biblioteki i pieniądze

  WPROWADZENIE Rozdział IOPŁATY ZA USŁUGI BIBLIOTECZNE Argumenty stron w dyskusji o płatnych bibliotekachBezpłatny standard niższy, płatny standard wyższy?Sprawa Technische Universitat Darmstadt vs. Eugen Ulmer KGPłatne usługi informacyjneM

 1. Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce
  Przewodnik

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 30

 1. Biblioteki polskie we współczesnym Londynie

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 28

 1. Biblioteki publiczne końca XX wieku

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 44

 1. Biblioteki publiczne w strukturze społecznej

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 114   Wprowadzenie Przywileje piśmienności Wiedza – informacja – konsumpcja Społeczny zasięg książki Państwo – społeczeństwo – biblioteki Cenzura Niespokojne czasy. Lata 1918-1939 Bibliot

 1. Biblioteki szkolne
  Wytyczne IFLA-UNESCO

  Książka opracowana przez Tove Pemmer Saetre i Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGOWPROWADZENIE DO WYDANIA ANGIELSKIEGORozdział 1. MISJA I POLITYKA1.1. Misja1.2. Pol

 1. Biblioteki tożsamość kultura
  Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW

  Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert) Dorota Grabowska Zmiany w publicznych bibliotekach dziecięcych w Polsce pod wpływem wybranych nurtów we współczesnej kulturze Dariusz Grycrowski Zniewolony zawód, czyli poszukiwanie tożsamości bibliotek i z

 1. Biblioteki w nowym otoczeniu

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 153 1. Wprowadzenie 2. Na rozstajach 2.1. Różnorodność Komunikacyjna mnogość - Narzędzia -Zmodyfikowany serwis 2.2. Przestrzeń i czasDostępność - Cechy oferty zdalnej - Oferta w bibliotece - Promocja

 1. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
  Kształcenie w perspektywie nowego stulecia

 1. Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 47

 1. Bunt czytelników
  Proza inicjacyjna netgeneracji

  Wstęp Cz.I. Pokolenie Nikt Ko ponosi winę?Śmierć „złotego pędraka”„Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją”„Jej oczy bfyszczą z nienawiści”„Nieznośna lekkość seksu”„Jak wydobyć się z tego labiryntu cierpienia?

 1. Cenzura w dawnej Polsce
  Między prasą drukarską a stosem

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 24

 1. Czas przemian – czas wyzwań
  Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka

  Wstęp (Elżbieta Barbara Zybert)Kilka słów od partnera konferencji (Jadwiga Czartoryska) I. Kompetencje informacyjne w kontekście bibliologii i informatologii Skąd się biorą cyfrowi humaniści? – nowe technologie w projektach społecznyc

 1. Człowiek i książka

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 65   Przedmowa do wydania III – Marianna Banacka Wstęp Rozdział 1. Książka Rozdział 2. Autor i problem Rozdział 3. Forma zewnętrzna książki Rozdział 4. Organizacja bibliografii Rozdział 5. Org

 1. Czytelnictwo i biblioteki na wsi
  Obraz współczesny i tendencje

  Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Poznań, 3-5 listopada 1996 r.

 1. Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 46

 1. Dokumenty życia społecznego
  w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 53

 1. Drukowany świat

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 63   WprowadzenieRozdział I.Piśmienność – informacja – bibliotekaRozdział II.Biblioteki w zmieniającym się świecieRozdział III.Biblioteka w przestrzeni publicznej i samorządowejRozdział IV.Bibliot

 1. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 86   CZĘŚĆ 1. ZASTOSOWANIE TECHNIKI CYFROWEJ W OCHRONIE DZIEDZICTWA DOKUMENTALNEGORozdział 1. Istota procesu dygitalizacji 1. Pisownia i znaczenie angielskiego terminu dligitalization – paradygmat językow

 1. Działalność bibliotek publicznych
  Standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO

 1. Dzieci, młodzież – Internet – biblioteka
  Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży

  WstępIntroductionWytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat)Guidelines for Library Services to Babies and ToddlersWytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieciGuidelines for Children’s Libraries Service

 1. Dziecko w świecie emocji literackich

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 18

 1. Dzieje książki w Polsce 1944-1989
  Wybór źródeł

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 117   WSTĘP ROZDZIAŁ I. Problemy ruchu wydawniczego, księgarstwa i poligrafii 1946 styczeń 3. Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej 1946 kwiecień 9. Dek

 1. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 75   WstępEdukacja biblioteczno-informacyjna w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Biblioteki i informacja w systemie oświaty i wychowania. Problemy badawcze

 1. Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 137 WstępRozdział ISpołeczeństwo wiedzySpołeczeństwo informacyjneInformacja i wiedzaSpołeczeństwo wiedzyTechnologia w społeczeństwie wiedzyGospodarka w społeczeństwie wiedzySpołeczeństwo poslkapitali

 1. Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 2

 1. Harry Potter
  Fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury

  Wstęp Daria JankowiakHarry Potter w polskiej prasie - od książek do potteromanii Weronika KosteckaAnalizy - interpretacje - polemiki. Harry Potter w polskim dyskursie naukowym Dariusz PiechotaHarry Potter w zwierciadle kultury wiktoriańskiej

 1. Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 54

 1. Indeksowanie treści
  Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 133 WSTĘP WYSZUKIWANIE INFORMACJI W SIECI ROZLEGŁEJ: KATALOGI STRON WWW A WYSZUKIWARKI INTERNETOWE CEL I STRUKTURA PRACY ZWIĄZKI NLP Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ 1.1. WPROWADZENIE TEORETYCZNE DO PRZETWARZANIA JĘZYKA

 1. Informacja naukowa
  Rozwój – metody – organizacja

  WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I AKRONIMÓWWSTĘP1. GENEZA DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ1.1. BIBLIOTEKI JAKO SKARBNICE WIEDZY I OŚRODKI JEJ UPOWSZECHNIANIA 1.2. KRYZYSY BIBLIOGRAFICZNE I ICH ROLA W GENEZIE INFORMACJI NAUKOWEJ1.3. WCZESNE POCZĄT

 1. Internet i biblioteka

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 27

 1. Jakość usług bibliotecznych
  Badanie metodą SERVQUAL

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 73   WSTĘPPrzypisyRozdział 1. JAKOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH1.1. Pojęcie jakości1.2. Nowe trendy w zarządzaniu a praktyka bibliotekarska1.3. Usługi i ich jakość1.4. Jakość usług bibliotecznych1.4.1. K

 1. Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym

 1. Jakub Wujek (1541-1597)
  Pisarz, tłumacz i misjonarz

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 71   WprowadzenieRozdział pierwszy. Poszukiwania i edukacja1. Pochodzenie2. Początki edukacji3. Współpraca z Jakubem Uchańskim4. Samo swoim życiuRozdział drugi. Początki życia zakonnego1. W drodze do no

 1. Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki
  Tradycje i kontynuacje

  Spis treści Informacja o autorach Wprowadzenie Tradycje Hanna Tadeusiewicz, Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego Elżbieta Stefańczyk, Jan Muszkowski – współzałożyciel i aktywny dz

 1. Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 74   Od autorki Informacja Znaki Systemy znakowe. Kody i języki Cechy systemów znakowych Funkcje systemów znakowych Metainformacja, metatekst, hipertekst System fonologiczny System morfologiczny Sy

 1. Kartoteka wzorcowa języka KABA
  Część I. Nazwy własne

 1. Katalog przedmiotowy
  Cz. I. Teoria

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 58

 1. Kategoryzacja
  Studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 36

 1. Klasyfikacja
  Struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 52

 1. Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie
  Antologia narodowych kodeksów etycznych

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 103   WPROWADZENIEAFRYKA Botswana STOWARZYSZENIE BIBLIOTEK BOTSWANY. ETYKA ZAWODOWARepublika Południowej AfrykiKODEKS POSTĘPOWANIATanzaniaSTOWARZYSZENIE BIBLIOTEK TANZANII. PROJEKT KODEKSU ETYKIAMERYKA POŁUDN

 1. Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii
  Praca zbiorowa

  Wstęp Barbara Sosińska-Kalata Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Przegląd wybranych raportów i danych statystycznych Mariusz Luterek Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Wyniki badań sondażowychBarbara Sosi

 1. Kompetencje informacyjne młodzieży
  Analiza – stan faktyczny – kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 138 Wstęp 1. Przemiany społeczne w perspektywie rozwoju ICT 1.1. Konwergencja mediów determinantem przemian społecznych1.2. Wybrane koncepcje społeczeństwa przełomu wieków1.2.1. Społeczeństwo informacy

 1. Komputery w bibliotekach – Polska '94
  Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich CHORZÓW 10-12.06.1994

 1. Komputery, biblioteki, systemy
  Podręcznik

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 21

 1. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
  Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 112   OD AUTORA WPROWADZENIE: BIBLIOTEKI CYFROWE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH 1. KOMUNIKACJA NAUKOWA W SIECI1.1. Rozwój komunikacji naukowej1.2. Współczesna nauka i komunikacja naukowa1.3. Organizacja na

 1. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
  Badania, zasoby, użytkownicy

  Wstęp Agnieszka Korycińska-Huras, Małgorzata Janiak Część I. Teoria, kontekst prawny Marek Nahotko: Komunikacja naukowa jako proces organizacji wiedzy i informacji Diana Pietruch-Reizes: Otwarta nauka w świetle dokumentów Unii Europ

 1. Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce
  Tom II

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 7

 1. Książka dziecięca 1990-2005
  Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej

  Słowo wstępneCzęść I. DiagnozyJoanna Papuzińska, Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioruKrystyna Kossakowska-Jarosz, Wzorce kultury masowej w książce dla dzieciJolanta Ługowska, Stereotypy książki ambit

 1. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym
  Praca zbiorowa

 1. Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce
  (do 2000 roku)

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 59   WSTĘPROZDZIAŁ I. HISTORIA PŁYTY CD-ROM1. Pojęcie multimedia i terminologia dotycząca książek multimedialnych2. Narodziny płyty kompaktowej – CD 193. Powstanie CD-ROM4. Wynalazek płyty DVD5. Inne

 1. Książka, biblioteka, informacja
  W kręgu kultury i edukacji

  WstępHanna TadeusiewiczBibliofilskie zamiłowania Polek. Właścicielki bibliotek w dawnej Polsce (XIII-XIX w.)Maria JudaKsiążka w kręgu Jana DługoszaMaria KocójowaRola edukacyjna książki artystycznej dla studentów kierunku informacja naukow

 1. Książki pierwsze, książki ostatnie?
  Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 134 Słowo wstępne Dekalog nowoczesności Część ITriada nowoczesności: ludowość, pajdocentryzm, topiczność Baśń Konopnickiej – dialog kultur, dialog pisarzyKorczak – dialog filozofówMiłosz zacz

 1. Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 108 1. Wprowadzenie 2. Czas i przestrzeń a czasoprzestrzeń Różnice w indywidualnym odczuwaniu czasu Ewolucja poglądów na czas Przestrzeń jako przedmiot poznania i kształtowania Uzasadnienie dla kulturowej

 1. Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości
  Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Jachranka k. Warszawy, 22-24.10.1995

 1. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji

  Wstęp1. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej1.1. Kultura informacyjna w kontekście rozważań nad definicją kultury1.2. Kultura informacyjna – różnorodność definicyjna1.2.1. Kultura informacyjna w hierarchii pojęć pokrew

 1. Kultura organizacyjna w bibliotekach
  Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 69

 1. Marketing w bibliotece

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 4

 1. Meandry polskiego bibliotekarstwa (1991-2011)

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 140 Od redaktora Słowo wstępne 19911. Tak się zaczęło 2. Opada fala emocji 3. Przywiązanie do centralizacji i liczenie na własne siły 4. Obawy powyborcze 19925. Po roku 6. Pytania zza oceanu 7. Nowelizacja

 1. Megabiblioteki
  Wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym

  Wstęp Część pierwsza Dariusz GrygrowskiMegabiblioteki czy sieć małych placówek? Fałszywa alternatywa Michał ZającFilie i „superbiblioteki”. Przyczynek do dyskusji. Przypadek Wrocławia Dorota GrabowskaRozwój sieci bibliotek dzieci

 1. Model sieci informacyjnych

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 34

 1. Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 33

 1. Modelowanie rozległych systemów informacyjnych
  Zdrowie i kultura

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 105   WSTĘPRozdział 1WYBRANE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW INFORMACYJNYCH 1.1. Uwarunkowania społeczno–ekonomiczne – rozwój zarządzania wiedzą 1.2. Uwarunkowania socjologiczne – społeczeńst

 1. Mój bajarz
  Studia i szkice o literaturze młodzieżowej

  Seria: Nauka; Dydaktyka, Praktyka ; 113 WSTĘP I. MÓJ BAJARZ II. WOKÓŁ TOŻSAMOŚCILulu – tożsamość utraconaWały graniczne – tożsamość odkrywanaLaluś Panienka – tożsamość w opresji III. W PRZESTRZENI OJCZYSTEJPowieść wakacyj

 1. Mój bajarz odnowiony
  Studia i szkice o literaturze młodzieżowej

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 155 WSTĘP I. MÓJ BAJARZ Nad studnią cudów II. WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI Lulu – tożsamość utracona Wały graniczne – tożsamość odkrywana Laluś Panienka – tożsamość w opresji III. W PRZ

 1. Nauka o informacji w okresie zmian
  Koncepcje, metody, badania, praktyki

  Wstęp Część I: Teoretyczne i metodologiczne aspekty nauki o informacji Widad Mustafa El Hadi, Digital Cultures and Universality in Knowledge Organization (KO) Barbara Sosińska-Kalata, Kierunki rozwoju teorii organizacji i klasyfikacji wiedz

 1. Nauka o książce
  Antologia tekstów

  Dariusz KuźminaWPROWADZENIEDariusz KuźminaBIBLIOLOGIAAgnieszka Pakuła, Adrianna JastrzębskaRĘKOPISAnna Janus, Anna Piekarska, Aneta LaskowskaTECHNIKI DRUKUNatalia Sawicka, Anna HornowskaPAPIERMagdalena Szymańska, Anna WiśniewskaFORMATKarolina

 1. Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie

  Marcin DrzewieckiPRZEDMOWA Krzysztof MigońKULTURA KSIĄŻKI. PROGRAM DLA BIBLIOLOGII I POTRZEBA DLA STUDIÓW BIBLIOTEKOZNAWCZYCH Michał JagiełłoBIBLIOTEKA NARODOWA, CZYLI DOM OTWARTEJ POLSKOŚCI Konrad R. FiałkowskiWSPÓŁKSZTAŁTOWANIE ŚWIADOM

 1. Oblicza współczesnej bibliologii konteksty i transgresje

  Wprowadzenie Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii Tomasz StolarczykHistoria w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów Maria WichowaDzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów

 1. Obszary wiedzy o bibliotekarstwie

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 178 1. WPROWADZENIE 2. KOMUNIKACJA PUBLICZNA istota (s. 11) – przebieg (s. 11) – odbiór (s. 11) – tworzenie znaczeń (s. 12) – publiczność – (s. 13) – mnogość komunikacji (s. 13) – koegzystenc

 1. Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu
  idee, metody, środki

 1. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r.

 1. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej
  Rozważania o dojrzałości informacyjnej

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 142 Wstęp Między dorosłością a dojrzałością informacyjną1.1. Wyznaczniki dorosłości w standardach kompetencji informacyjnych1.2. Dojrzałość informacyjna jako komponent kultury informacyjnej jednos

 1. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy
  Praca zbiorowa

  WSTĘPKatarzyna Materska, Barbara Sosińska-KalataBruno Jacobfeuerborn, Mieczysław MuraszkiewiczAN ESSAY ON MODERNISATION, INNOVATIVENESS, INFORMATIONAL PROCESSES INTEGRATION, AND MOBILITY IN HIGH-TECH ENTERPRISESKatarzyna MaterskaMODELOWE KONCEPCJE

 1. Po potopie
  Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty

  WstępCzęść I. Okolice literaturyAlicja BaluchPropozycje metodologiczne w badaniach literatury dla dzieci i młodzieżyRyszard WaksmundKlasyka dziecięca dzisiajJolanta ŁugowskaW poszukiwaniu arcydziełAnna Maria KrajewskaPrzestrzeń nadziei. Deb

 1. Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 15