Publikacje autora:

Paulina Buchwald-Pelcowa

  1. Cenzura w dawnej Polsce
    Między prasą drukarską a stosem

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 24

  1. O starych drukach u progu nowego tysiąclecia kilka refleksji
    [On old prints at the threshold of new millenium. Some remarks]

    Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie / redakcja Marianna Banacka, Warszawa 2003, s. 64-73 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 67)