Publikacje autora:

Katarzyna Materska

 1. Dialog człowieka z maszyną w kontekście wyszukiwania informacji. Maria Próchnicka: Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, 186 s.
  [Human-computer interaction in the context of information retrieval Maria Próchnicka: Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 98-102

 1. Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 2

 1. Heuristics in the Untamed Information World
  [Heurystyki w nieokiełznanym świecie informacji]

  Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki, redakcja Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2014, s. 53-64 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 154)

 1. Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, ss. 366. Seria „Nauka, Dydaktyka, Praktyka”; 165. ISBN 978-83-64203-60-2
  [Małgorzata Kowalska: Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania (Online Crowdsourcing – the Positive Dimension of Social Participation. Contexts – Nature – Determinants). Warszawa: Wydaw. SBP, 2016, pp. 366. Serie „Nauka, Dydaktyka, Praktyka”; 165. ISBN 978-83-64203-60-2]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 141-144

 1. Modelowe koncepcje informacji naukowej (information science) na początku XXI wieku
  [Modelling conceptions of information science at the beginning of the 21th century]

  Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 19-40 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)

 1. Organizowanie środowiska informacji i wiedzy
  Praca zbiorowa

  WSTĘPKatarzyna Materska, Barbara Sosińska-KalataBruno Jacobfeuerborn, Mieczysław MuraszkiewiczAN ESSAY ON MODERNISATION, INNOVATIVENESS, INFORMATIONAL PROCESSES INTEGRATION, AND MOBILITY IN HIGH-TECH ENTERPRISESKatarzyna MaterskaMODELOWE KONCEPCJE

 1. Research Information Management in the Context of Open Science
  [Zarządzanie informacją o nauce w kontekście otwartej nauki]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1a (113a), s. 37-45

 1. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie

  CZYM JEST DZIŚ NAUKA O INFORMACJI? Tytułem wstępu(Barbara Sosińska-Kalata) Mieczysław MuraszkiewiczSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I PRACA Jadwiga KołodziejskaKANON LITERACKI WE WSPÓŁCZESNYM OBIEGU CZYTELNICZYM Konrad R. FiałkowskiCONCEPTOR

 1. Systemy informacji gospodarczej
  [The economic information’s systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 1 (79), s. 127-129

 1. Wymiary zarządzania informacją indywidualną
  [Dimensions of personal information management]

  Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa, redakcja Barbara Sosińska-Kalata i Ewa Chuchro, Warszawa 2012, s. 65-79 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 5) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 130)

 1. Zniekształcenia informacji w rozległych systemach informacji gospodarczej
  [Distortion of information in wide area systems of economic information]

  Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 4, s. 461-473