Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 2

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach badań statutowych "Biblioteka i informacja w systemie edukacji"
Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży
Pobierz publikację