Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 59

 

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. HISTORIA PŁYTY CD-ROM
1. Pojęcie multimedia i terminologia dotycząca książek multimedialnych
2. Narodziny płyty kompaktowej – CD 193. Powstanie CD-ROM
4. Wynalazek płyty DVD
5. Inne formy książki elektronicznej

ROZDZIAŁ II. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RYNKU KSIĄŻEK MULTIMEDIALNYCH W POLSCE
1. Pierwsze aplikacje multimedialne w Polsce
2. Rozwój elektronicznego edytorstwa
3. Rozpowszechnianie książek multimedialnych w Polsce

ROZDZIAŁ III. WYDAWCY KSIĄŻEK MULTIMEDIALNYCH W POLSCE
1. Optimus Pascal Multimedia S.A. (Onet.pl S.A. Oddział OPM)
2. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A
3. Young Digital Poland S.A
4. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A
5. Cartall
6. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Przedsiębiorstwo Państwowe
7. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A.
8. Fogra Multimedia
9. Edgard Multimedia
10. Albion sp. z o.o
11. Impresja Wydawnictwa Elektroniczne S.A
12. DD Komputery
13. Inne oficyny i firmy wydawnicze

ROZDZIAŁ IV. PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE I ICH ODBIÓR
1. Książka multimedialna a książka tradycyjna – próba porównania
1.1. Przegląd definicji pojęcia książka
1.2. Książka multimedialna w opinii badanych
2. Książka multimedialna a jej odbiór przez czytelnika (korzyści i zagrożenia)
3. Edukacyjne zastosowanie multimediów

ROZDZIAŁ V. CHARAKTERYSTYKA MULTIMEDIÓW WEDŁUG TYPU PUBLIKACJI
1. Dzieła treści ogólnej (encyklopedie, słowniki)
2. Multimedialne książki dla dzieci i młodzieży
3. Podręczniki do nauki języków obcych
4. Multimedialne atlasy, plany, mapy i przewodniki turystyczne
5. Inne publikacje multimedialne

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYCIN I WYKRESÓW
SPIS TABEL
INDEKS TYTUŁOWY
INDEKS WYDAWNICTW, FIRM I INSTYTUCJI

Książka wydana przy pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych
Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce
Pobierz publikację