Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r.

Publikacja wydana przy pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki
Automatyzacja bibliotek publicznych
Pobierz publikację