Publikacje autora:

Marek Tobera

 1. Bibliologia wobec polskiego rynku książki w latach 1944-2007
  [Book Studies and Polish Book Market in the Years 1944-2007]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 39-66

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski
 1. Bibliologia wobec polskiego rynku książki w latach 1944-2007
  [Bibliology against Polish book market in the years 1944-2007]

  Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 82-109 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski
 1. Księgarstwo spółdzielcze i prywatne w okresie trójsektorowości polskiego rynku książki (1945-1950)
  [Cooperative and Private Bookselling in the Period of Three Sectors in Polish Book Market (1945-1950)]

  Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 3, s. 329-364

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2014
  • Język polski
 1. Nauka o książce
  Antologia tekstów

  Dariusz KuźminaWPROWADZENIEDariusz KuźminaBIBLIOLOGIAAgnieszka Pakuła, Adrianna JastrzębskaRĘKOPISAnna Janus, Anna Piekarska, Aneta LaskowskaTECHNIKI DRUKUNatalia Sawicka, Anna HornowskaPAPIERMagdalena Szymańska, Anna WiśniewskaFORMATKarolina

 1. Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część druga)
  [First Years of Polish Book Trade Industry Transformation. Reconstruction of 1989-1995 Milestones (Part Two)]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 429-446

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2010
  • Język polski
 1. Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza)
  [First Years of Polish Book Trade Industry Transformation. Reconstruction of 1989-1995 Milestones (Part One)]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 285-302

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2010
  • Język polski
 1. Prewencyjna, represyjna, konspiracyjna. O cenzurze w Polsce w latach 1944-1960 według Kamili Kamińskiej-Chełminiak
  [Prewencyjna, represyjna, konspiracyjna. O cenzurze w Polsce w latach 1944-1960 według Kamili Kamińskiej-Chełminiak (Preventive, repressive, conspirational. Censorship in Poland in the years 1944-1960 as described by Kamila Kamińska-Chełminiak)]

  Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 522-538

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2020
  • Język polski
 1. Rynek książki w Polsce (1989 -2000 )
  [Publishing activities in Poland 1989-2000]

  Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 237-241

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2001
  • Język polski
 1. Z miłości i z obowiązku. Związek Księgarzy Polskich i jego próby kontynuowania misji w początkach rządów komunistycznych w Polsce (1945-1950)
  [Polish Booksellers Association and Its Attempts to Continue Its Mission in First Years of Communism in Poland (1945-1950)]

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 3, s. 349-374

  • Autor Marek Tobera
  • Kategoria
  • Rok wydania 2019
  • Język polski