WSTĘP
Katarzyna Materska, Barbara Sosińska-Kalata

Bruno Jacobfeuerborn, Mieczysław Muraszkiewicz
AN ESSAY ON MODERNISATION, INNOVATIVENESS, INFORMATIONAL PROCESSES INTEGRATION, AND MOBILITY IN HIGH-TECH ENTERPRISES

Katarzyna Materska
MODELOWE KONCEPCJE INFORMACJI NAUKOWEJ (INFORMATION SCIENCE) NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Teresa Święćkowska
DOSTĘP DO WIEDZY WOBEC ROZWOJU RYNKU PUBLIKACJI CYFROWYCH. ZAGROŻENIA I NADZIEJE

Piotr Gawrysiak
WOLNA INFORMACJA, WOLNA KULTURA

Mariusz Luterek
UJEDNOLICENIE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ

Małgorzata Kisilowska
ORGANIZOWANIE ZASOBÓW WIEDZY O KULTURZE W ŚWIETLE WYBRANYCH NARZĘDZI LINGWISTYCZNYCH

Wiesław Gliński
LOGIKI OPISOWE JAKO TEORETYCZNE PODSTAWY BUDOWANIA ONTOLOGII

Marek Iwanowski
MICROSOFT JAPANESEIME – INTERFEJS JĘZYKA JAPOŃSKIEGO DLA WINDOWS XP

Włodzimierz Daszewski
COMPUTATIONAL MODELLING OF YISUAL INFORMATION

Maria Przastek-Samokowa, Julia Koszewska
AUDYT INFORMACYJNY – DWA MODELE

Krassimira Anguelova
LIBRARIES AND DIGITAL ACADEMIC KNOWLEDGE IN BUŁGARIA. NEED FOR DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT IN LIS EDUCATION

Publikacja doflnansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Organizowanie środowiska informacji i wiedzy
Pobierz publikację