Publikacje autora:

Wiesław Gliński

 1. Kryteria oceny systemów wyszukiwawczych w Internecie
  [The criteria for evaluation for the internet searching systems]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2 (76), s. 3-20

 1. Laboratorium komputerowe w dydaktyce Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW
  [A computer laboratory in didactics at the Institute of Library and Information Science]

  Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 105-126 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)

 1. Logiki opisowe jako teoretyczne podstawy budowania ontologii
  [Description logics as theoretical background for ontology creation]

  Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 119-146 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)

 1. Model sieci informacyjnych

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 34

 1. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie

  CZYM JEST DZIŚ NAUKA O INFORMACJI? Tytułem wstępu(Barbara Sosińska-Kalata) Mieczysław MuraszkiewiczSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I PRACA Jadwiga KołodziejskaKANON LITERACKI WE WSPÓŁCZESNYM OBIEGU CZYTELNICZYM Konrad R. FiałkowskiCONCEPTOR

 1. Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www
  Podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 68   PRZEDMOWASKRÓTY I OZNACZENIA1. WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA E-R1.1. Wstęp1.2. Ogólne podejście1.3. Podstawowe pojęcia1.4. Zależności semantyczne1.5. Przykłady modelowania E-R1.6. Ćwiczenia2. SYSTEM