Wstęp

Część 1
Część ogólna

Małgorzata Janiak
Biblioteka cyfrowa, biblioteka elektroniczna, biblioteka wirtualna

Władysław Marek Kolasa
Biblioteki cyfrowe na świecie – powstanie i rozwój

Monika Krakowska
Biblioteki cyfrowe w świetle międzynarodowych konferencji 1993-2011

Mirosław Górny
Biblioteki cyfrowe w pracy naukowca humanisty

Małgorzata Janiak, Monika Krakowska
Ocena jakości bibliotek cyfrowych

Sybilla Stanisławska-Kloc
Biblioteki cyfrowe a regulacje prawne

Małgorzata Kowalska
Koszty i finansowanie digitalizacji

Małgorzata Janiak
Zagadnienia estetyczne, a biblioteki cyfrowe

Bożena Bednarek-Michalska
Standardy i dobre praktyki budowania kolekcji cyfrowych

Magdalena Wójcik
Literatura na temat bibliotek cyfrowych — analiza bibliometryczna

Część 2
Ludzie związani z bibliotekami cyfrowymi

Jolanta Mazurek
Użytkownicy polskich bibliotek cyfrowych

Monika Krakowska
Modele mentalne użytkowników bibliotek cyfrowych

Łukasz Mesek
Model kompetencji zawodowych bibliotekarza cyfrowego

Część 3
Zasoby i procesy

Cezary Mazurek, Tomasz Parkola, Marcin Werla
Tworzenie i rozwój bibliotek cyfrowych

Marek Nahotko, Piotr Myszkowski, Łukasz Mesek, Danuta Patkaniowska
Struktury danych
Metadane w polskich bibliotekach cyfrowych
Odwzorowanie treści dokumentów elektronicznych
Opracowanie rzeczowe dokumentu
Korelacje między opisami w katalogach bibliotecznych i bibliotekach cyfrowych

Władysław Marek Kolasa
Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych

Bartłomiej Siedlarz
DjVu

Tomasz Kalota, Marcin Szala
Organizacja i logistyka digitalizacji

Część 4
Przykładowe polskie biblioteki cyfrowe (case studies)

Cezary Mazurek, Marcin Werla
Federacja Bibliotek Cyfrowych – studium przypadku

Ewa Wichlińska
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa – analiza przypadku

Joanna Potęga
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona — (cBN Polona)

Bożena Bednarek-Michalska
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – studium przypadku

Wojciech Kowalewski, Władysław Marek Kolasa
Małopolska Biblioteka Cyfrowa — regionalne repozytorium wiedzy

Remigiusz Lis
Śląska Biblioteka Cyfrowa – analiza przypadku

Łukasz Mesek
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – opis przypadku

Summary

CD-Rom z ilustracjami

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biblioteki cyfrowe
Pobierz publikację