Słowo wstępne

Marcin Roszkowski
Od MARC 21 do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym

Bartłomiej Włodarczyk
Mapy tematów i RDF/OWL

Justyna Walkowska
Próba automatycznego przekształcenia opisów publikacji z polskich bibliotek na model FRBR00

Magdalena Krynicka
Bibliografia narodowa w świecie technologii sieci semantycznych

Wanda Klenczon
Jednostka opisu bibliograficznego a jakość bibliografii narodowej

Danuta Bilikiewicz-Blanc
Bibliograficzna baza książek polskich i dotyczących Polski opublikowanych za granicą w latach 1939-1955: Na podstawie publikacji
Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku (t. 1-5)

Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca
„Przełamując fale" – międzynarodowa polsko-czesko-niemiecka „Bibliografia Historii Śląska".
Dwadzieścia lat doświadczeń w tworzeniu wspólnego wydawnictwa i warsztatu informatycznego

Artur Znajomski
Bibliografie katyńskie. Rozwój i metodyka

Anna Gruca
Bibliografie historyczne w ocenie czasopism fachowych

Ewa Busse-Turczyńska
Źródła informacji na temat piśmiennictwa polskiego w zakresie nauk politycznych i dziennikarstwa

Witold Sygocki
Bazy bibliograficzne – narzędzie gromadzenia i wyszukiwania informacji

Adam Jachimczyk
Katalog internetowy. Nieoczekiwana zmiana miejsc

Adam Nowak
Problemy periodyzacji historii bibliografii

Tomasz Kędziora
Wybrane problemy bibliografii specjalnej retrospektywnej. Dobór i selekcja. Klasyka i współczesność

Jerzy Franke
Jednolite standardy bibliograficzne – anachronizm czy konieczność?

Małgorzata Jaskowska
Potrzeba, trudności i formy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych studentom – przedstawicielom „pokolenia google"

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografi@
Pobierz publikację