Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 18

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach badań statutowych
Dziecko w świecie emocji literackich
Pobierz publikację