Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 134

Słowo wstępne

Dekalog nowoczesności

Część I
Triada nowoczesności: ludowość, pajdocentryzm, topiczność

Baśń Konopnickiej – dialog kultur, dialog pisarzy
Korczak – dialog filozofów
Miłosz zaczarowany

Część II
Dziwne losy nowoczesności

Style lektury książki dziecięcej
Rycerz, błazen, szaleniec. Proza dla „trudnych czytelników”
Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe

Zakończenie

Książki umierają stojąc. O wystawie książek nowoczesnych

Bibliografia

Nota bibliograficzna

Publikacja współfinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Książki pierwsze, książki ostatnie?
Pobierz publikację