Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 13

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu flnansowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji w Warszawie