WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert)

Elżbieta Barbara ZYBERT
Joanna Papuzińska-Beksiak, Autorka, popularyzatorka i dydaktyk w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży
Bibliografia prac Profesor Joanny Papuzińskiej-Beksiak
Tabula Gratulatoria

Anna RADZIEJOWSKA-HILCHEN
Bibliología dzisiaj

Michał ZAJĄC
Książka dla dzieci i młodzieży jako przedmiot badań bibliologicznych

Jan Franciszek NOSOWICZ
Wartość semantyczna i słowotwórcza zapożyczeń

Jerzy FRANKE
Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji

Marianna BANACKA
Estetyka książki w dobie przekazu multimedialnego

Wojciech J. PODGÓRSKI
Piosenka naszej młodości (Adam Kowalski – Marynarka Wojenna)

Małgorzata KISILOWSKA
Kształtowanie systemu motywacyjnego w zarządzaniu bibliotekami

Dorota GRABOWSKA
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza

Dariusz GRYGROWSKI
Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego – życzenie czy pewność?

Publikacja przygotowana i dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze
Pobierz publikację