Publikacja dofinansowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym
Pobierz publikację