Publikacje autora:

Stanisław Krzywicki

  1. Biblioteka w społeczności lokalnej
    Library in the local community

  1. Biblioteki publiczne Pomorza Szczecińskiego
    [Public libraries of the Pomerania district]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 36-40 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)