Publikacje autora:

Jan Wołosz

 1. Automatyzacja w Bibliotece Narodowej
  [Automation at the National Library]

  Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 57-63 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 1994
  • Język polski
 1. Biblioteka publiczna w systemie informacji
  [Public libraries in the information system]

  Czytelnictwo i biblioteki na wsi - obraz współczesny i tendencje : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań, 3-5 listopada 1996 r. : III Forum SBP' 96, redakcja Mieczysław Szyszko, Warszawa 1996, s. 1

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 1996
  • Język polski
 1. Biblioteki w społeczeństwie polskim
  [Libraries in the Polish society]

  Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 12-13.10.2007 r., redakcja Jadwiga Sadowska, Warszawa 2008, s. 58-65 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 98)

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski
 1. Czy jest możliwe kształcenie i doskonalenie kadry kierowniczej bibliotek?
  [Is it possible to develop library management education?]

  Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 1996
  • Język polski
 1. Dostęp do informacji a rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  [The access to the information and the role of the Polish Librarian’s Association]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 2 (78), s. 3-11

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 2001
  • Język polski
 1. Finansowanie bibliotek. Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego
  [Financing of libraries. Library Review discussion forum]

  Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 7-35

 1. Meandry polskiego bibliotekarstwa (1991-2011)

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 140 Od redaktora Słowo wstępne 19911. Tak się zaczęło 2. Opada fala emocji 3. Przywiązanie do centralizacji i liczenie na własne siły 4. Obawy powyborcze 19925. Po roku 6. Pytania zza oceanu 7. Nowelizacja

  • Autor Jan Wołosz
  • Seria wydawnicza
  • Rok wydania 2012
  • Język polski
 1. Nowa struktura organizacyjna Biblioteki Narodowej - i co dalej?
  [New organization of the National Library of Poland - what next?]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 276-294

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski
 1. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych w działalności IFLA
  [IFLA activities connected with protection and conservation of the library collections]

  Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 31-38 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 1998
  • Język polski
 1. Programowe i organizacyjne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych
  [Software and organization of public libraries automation]

  Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 26-32 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 1993
  • Język polski
 1. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za 2008 r. Oprac. Mirosława Zygmunt. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009, 207 [1] s., ISSN 0137-2734
  [Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za 2008 r. (National Library of Poland - 2008 report). Mirosława Zygmunt. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2009, pp. 207 [1], ISSN 0137-2734]

  Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 1, s. 99-104

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 2010
  • Język polski
 1. Standardy biblioteczne
  Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej

  Materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej, Warszawa, 11 grudnia 2003 r.

  • Redakcja Jan Wołosz
  • Seria wydawnicza
  • Rok wydania 2003
  • Język polski
 1. Wydawanie „Przeglądu Bibliotecznego” będzie kontynuowane
  [„Library Review” will remain published]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 10-11

  • Autor Jan Wołosz
  • Kategoria
  • Rok wydania 2005
  • Język polski
 1. Z Janem Wołoszem rozmawia Jadwiga Sadowska
  [Jadwiga Sadowska talks to Jan Wołosz]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 583-606