Publikacje autora:

Marianna Banacka

 1. „Przegląd Biblioteczny” - rocznik 1927
  [„Przegląd Biblioteczny” - First Issue, 1927]

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 521-552

 1. 25 lat „Polskiej Bibliografii Naukoznawstwa”. Polska Bibliografia Naukoznawstwa i Ruchu Naukowego. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 1963-1988

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 2-3, s. 207-212

 1. Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 47

 1. Estetyka książki w dobie przekazu multimedialnego
  [Aesthetics of book in multimedia epoch]

  Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Grygrowski i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2005, s. 90-98 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

 1. Lothar Lang: Buchkunst und Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Graphik, Illustration, Malerbuch. Stuttgart 2005 Anton Hiersemann, 340 s. (Bibliothek des Buchwesens. Begriindet von H. Widmann. Herausgegeben von S. Fiissel. Band 17), ISBN 3-7772-0510-9
  [Lothar Lang: Buchkunst und Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert. Graphik, Illustration, Malerbuch. Stuttgart 2005 Anton Hiersemann, pp. 340. (Bibliothek des Buchwesens. Begriindet von H. Widmann. Herausgegeben von S. Fiissel. Band 17), ISBN 3-7772-0510-9]

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 695-696

 1. Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie

  Marcin DrzewieckiPRZEDMOWA Krzysztof MigońKULTURA KSIĄŻKI. PROGRAM DLA BIBLIOLOGII I POTRZEBA DLA STUDIÓW BIBLIOTEKOZNAWCZYCH Michał JagiełłoBIBLIOTEKA NARODOWA, CZYLI DOM OTWARTEJ POLSKOŚCI Konrad R. FiałkowskiWSPÓŁKSZTAŁTOWANIE ŚWIADOM

 1. O organizacji w bibliotekach inaczej… Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa: Wydaw. SBP 2004, 248 s. (Ser. Nauka - Praktyka - Dydaktyka, 69)
  [Library organization from another perspective Elżbieta Barbara Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa 2004]

  Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 1, s. 94-97

 1. Potrzeby społeczności lokalnych a biblioteka
  [The needs of local com m unities and the library]

  Biblioteka w otoczeniu społecznym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2000, s. 39-51 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 40)