Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 112

 

OD AUTORA

WPROWADZENIE: BIBLIOTEKI CYFROWE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH

1. KOMUNIKACJA NAUKOWA W SIECI
1.1. Rozwój komunikacji naukowej
1.2. Współczesna nauka i komunikacja naukowa
1.3. Organizacja nauki w środowisku cyfrowym: informatyczna infrastruktura nauki
1.4. Dane, informacja i wiedza w IIN
1.5. Globalna biblioteka cyfrowa jako część IIN

2. STRUKTURY
2.1. Kodowanie znaków
2.2. Formaty danych
2.3. Języki kodowania
2.4. Protokoły
2.5. Obiekty cyfrowe
2.6. Publikacje elektroniczne
2.7. Organizacja informacji i wiedzy
2.8. Metadane

3. PRZESTRZENIE
3.1. Internet jako przestrzeń publiczna
3.2. Globalna biblioteka cyfrowa jako miejsce
3.3. Kryteria i miary oceny
3.4. Przestrzenie nazw
3.5. Identyfikatory obiektów cyfrowych
3.6. Interfejsy użytkownika

4. PROCESY
4.1. Publikowanie
4.2. Tworzenie metadanych
4.3. Wyszukiwanie informacji
4.4. Zapewnienie integralności i autentyczności obiektów cyfrowych
4.5. Dostępność informacji i autoryzacja dostępu
4.6. Współdziałanie
4.7. Archiwizacja (długotrwałe przechowywanie)
4.8. Ocena (kontrola jakości)
4.9. Semantyczny Web oraz Web 2.0 i Nauka 2.0

5. SPOŁECZNOŚCI
5.1. Osoby i instytucje
5.2. Zagadnienia ekonomiczne
5.3. Zagadnienia prawne

6. MODEL – METAFORA KOMUNIKACJI NAUKOWEJ W GBC

ZAKOŃCZENIE: KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI NAUKOWEJ
PUBLIKACJE WYKORZYSTANE
INDEKS OSOBOWO-PRZEDMIOTOWY
SUMMARY

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
Pobierz publikację