Publikacje autora:

Grzegorz Czapnik

 1. Bibliotekarskie katalogi tematyczne
  [Thematic catalogues in libraries]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1 (81), s. 64-77

 1. Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki
  Tradycje i kontynuacje

  Spis treści Informacja o autorach Wprowadzenie Tradycje Hanna Tadeusiewicz, Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego Elżbieta Stefańczyk, Jan Muszkowski – współzałożyciel i aktywny dz

 1. Oblicza współczesnej bibliologii konteksty i transgresje

  Wprowadzenie Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii Tomasz StolarczykHistoria w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów Maria WichowaDzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów