WPROWADZENIE

Rozdział I
OPŁATY ZA USŁUGI BIBLIOTECZNE

Argumenty stron w dyskusji o płatnych bibliotekach
Bezpłatny standard niższy, płatny standard wyższy?
Sprawa Technische Universitat Darmstadt vs. Eugen Ulmer KG
Płatne usługi informacyjne
Monitoring opłat bibliotecznych
Podstawowe opłaty w regulaminach udostępnień
VAT a biblioteki
Działalność gospodarcza bibliotek
Opłaty w regulaminach wojewódzkich bibliotek publicznych
Książnica Podlaska w Białymstoku
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim
Biblioteka Śląska w Katowicach
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
Książnica Pomorska w Szczecinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze
Opłaty za karty biblioteczne
Kaucje biblioteczne i odszkodowania
Opłaty za nieterminowy zwrot
Windykacja wierzytelności biblioteki
Biblioteczne „amnestie”
Jak biblioteki za granicą dochodzą swoich praw?
Cenniki w bibliotekach akademickich
Znaczenie opłat dla budżetów bibliotek akademickich
Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce
Biblioteka kosztuje uczelnię coraz mniej
Środki finansowe wypracowane przez bibliotekę uczelnianą

Rozdział II
FUNDRAISING BIBLIOTECZNY

Biblioteczni sponsorzy
Fundraising a sponsoring
Fundraising jako działanie marketingowe
O przyjaciołach biblioteki
Przywileje dla przyjaciół?
Przyjaźń prawdziwa i kupiona
Kapitał stowarzyszeniowy
Krajowy potencjał filantropijny
Fundraising w polskim wydaniu
Żeby dostać, najczęściej trzeba poprosić
Polskie biblioteki nie proszą
Zawodowy fundraiser czy przysposobiony bibliotekarz?
Metody bibliotecznego fundraisingu
„Adopcja” książek
Fundraising sieciowy
Legacje na rzecz bibliotek
Etyczna strona fundraisingu
„Hodowanie” darczyńcy
Dziękowanie to też fundraising
Co przejąć z amerykańskiego fundraisingu bibliotecznego?

Rozdział III
FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK

Kryterium finansowe w tworzeniu rankingów bibliotek
Kryzys w bibliotekarstwie brytyjskim
Usamorządowienie bibliotek publicznych w Polsce
Kwoty dla bibliotek w budżetach samorządów
Granty dla bibliotek
Fundusze europejskie
Programy krajowe finansowane ze środków EFRR
Regionalne programy operacyjne
Inne fundusze europejskie
Środki z budżetu państwa i programy rządowe
Rozdział „biblioteki” w budżecie państwa
Rządowe programy finansowego wsparcia bibliotek
Wsparcie ze strony fundacji

Rozdział IV
ZWROT NAKŁADU Z INWESTOWANIA W BIBLIOTEKĘ

ROI w bibliotekarstwie - opinie sceptyków
Jaki uczelnia ma pożytek z biblioteki uczelnianej?
Marketingowa przydatność ROI w bibliotekach publicznych
Wskaźnik ROI dla bibliotek całego stanu - raport z Teksasu
Ile użytkownik biblioteki jest gotów zapłacić?
Biblioteczne analizy ROI w dużych jednostkach administracyjnych

Rozdział V
TANTIEMY I LICENCJE W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ

Tantiemy biblioteczne
Brzechwa o tantiemach bibliotecznych
Płatne wypożyczanie książek
Autorzy wobec public lending right
PLR - propozycje i nieporozumienia
Czy zapłacą czytelnicy?
Procesy w sprawie PLR
Dyrektywa 2006/115/WE - geneza i zapisy
Odszkodowania dla twórców - od kogo i za co?
Długi proces implementacji dyrektywy
Sposoby i możliwości wprowadzenia PLR - przegląd stanowisk
System PLR - wzorzec brytyjski i inne
Sposoby i możliwości wprowadzenia PLR - przegląd stanowisk, cd.
Wstępny zarys systemu PLR - decyzje MKiDN
Legislacyjny finał stanowienia systemu PLR w Polsce
Licencje z tytułu udostępniania dokumentów audiowizualnych
Licencja na odtwarzanie
Organizacje zbiorowego zarządzania wobec bibliotek
Licencje na płyty DVD
Licencja na wypożyczanie

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Biblioteki i pieniądze
Pobierz publikację