Publikacje autora:

Maria Dembowska

 1. Bibliografia
  Poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych

 1. Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 13

 1. Józef Czerni - jakim Go znałam

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 111-112

 1. Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera

 1. Pożegnanie Przyjaciela

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 240

 1. Współpraca warszawskich bibliotekoznawców z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie
  [Co-operation between Warsaw library scientists and Pedagogical High School in Olsztyn]

  Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 3, s. 193-197