Publikacje autora:

Józef Grycz

  1. Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 13