Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 142

Wstęp

 1. Między dorosłością a dojrzałością informacyjną
  1.1. Wyznaczniki dorosłości w standardach kompetencji informacyjnych
  1.2. Dojrzałość informacyjna jako komponent kultury informacyjnej jednostki
  1.3.Kształtowanie kultury informacyjnej poprzez wychowanie do informacji
 2. Kultura informacyjna - dynamika rozwoju
  2.1. Sposoby definiowania kultury informacyjnej
  2.2. Information literacy - biegłość, sprawność, umiejętność, kompetencja, proces badawczy, dyscyplina
  2.3. Kultura informacyjna w ujęciu wybranych dyscyplin wiedzy
  2.4. Sposoby kształtowania kultury informacyjnej użytkowników
 3. Kultura informacyjna podstawą istnienia społeczeństwa informacyjnego
  3.1. Kultura informacyjna w kontekścieprawa i etyki
  3.2. Kultura informacyjna w kontekście ekologii informacji
  3.3. Kształtowanie dojrzałości informacyjnej w zależności od przyjętej definicji kultury informacyjnej

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel
Wykaz terminów i pojęć umieszczonych na marginesach

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej
Pobierz publikację