Wstęp

Hanna Tadeusiewicz
Bibliofilskie zamiłowania Polek. Właścicielki bibliotek w dawnej Polsce (XIII-XIX w.)

Maria Juda
Książka w kręgu Jana Długosza

Maria Kocójowa
Rola edukacyjna książki artystycznej dla studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wojciech J. Podgórski
Biografistyka jest koniecznością. O inicjatywach badawczych wobec diaspory polskiej

Dariusz Kuźmina
Kroniki parafialne źródłem do dziejów Kościoła w Polsce

Tadeusz Cegielski
Język, kobiety i barbarzyńcy w sieci. Przemiany nowożytnej rzeczpospolitej literackiej"

Joanna Papuzińska
Przemiany funkcji edukacyjnych literatury dziecięcej

Barbara Sosińska-Kalata
Ewolucja modeli organizacji wiedzy w systemach informacyjnych

Jadwiga Woźniak-Kasperek
System organizacji wiedzy czy folksonomia?

Konrad R. Fiałkowski
Education for accelerated technological change

Peter Blumendorf
Quality of work and quality of outcome – how Universities can strengthen their profile by quality insurance systems

Tibor Csík, Katalin Varga
Database issues in the field of educational research

Wanda Pindlowa
Foresight dla bibliotek

Dariusz Grygrowski
Biblioteki – niekomercyjne instytucje w skomercjalizowanym otoczeniu

Elżbieta Barbara Zybert
Biblioteki Republiki Południowej Afryki u progu nowego tysiąclecia, w nowej rzeczywistości polityczno-społecznej

Jadwiga Kołodziejska
Biblioteki w przestrzeni publicznej i prywatnej

Janina Jagielska
Biblioteka publiczna w społeczności lokalnej na przestrzeni województwa mazowieckiego

Jacek Wojciechowski
Biblioteki w globalizacji świadomości dziecka

Elżbieta Stefańczyk
Rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w rozwoju bibliotekarstwa i unowocześniania bibliotek

Janusz Nowicki
Wydawnictwo SBP. Fakty i refleksje

Małgorzata Pietrzak
Bibliotekarz i czytelnik a relacje mistrz – uczeń

Dorota Grabowska
Projekt jako metoda godna polecenia dla bibliotekarzy

Bogumiła Staniów
Literatura fachowa z zakresu bibliotekarstwa szkolnego w Polsce. Stan i potrzeby

Małgorzata Kisilowska
Udział bibliotek szkolnych w kształceniu kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży

Iwona H. Pugacewicz
Rozważania o polskiej książce i bibliotece szkolnej na emigracji na przykładzie środowiska uczniów ze szkoły polskiej w Lille

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Książka, biblioteka, informacja
Pobierz publikację