Podręcznik wydany przy pomocy finansowej programu TEMPUS PHARE – JEP 12165-97
Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu
Pobierz publikację