Publikacje autora:

Dorota Grabowska

 1. Animacja w bibliotece
  Dodatek do Poradnika Bibliotekarza

  Dorota GrabowskaFormy i metody pracy w bibliotekach Agata ArkabusBiblioteka – miejsce, gdzie nikt się nie nudzi, czyli sześciolatek w bibliotece Piotr JankowskiFormy działalności edukacyjno-kulturalnej w Bibliotece Publicznej w Ursusie Anna

 1. Aspekty organizacyjne i zarządzanie bibliotekami w Finlandii z perspektywy społeczeństwa informacyjnego
  [Library Organization and Management in Finland from the Information Society Point of View]

  Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 4, s. 487-504

 1. Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej
  Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW

  WSTĘP (Elżbieta Barbara Zybert)Justyna JasiewiczBIBLIOTEKA – „TRZECIE MIEJSCE”Małgorzata KisilowskaWCHODZENIE W KULTURĘ PRZEZ TEKST? WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK I INNYCH INSTYTUCJ I KULTURY W ŚRODOWISKU LOKALNYMMałgorzata PietrzakROLA I ZADANI

 1. Formy i metody pracy z młodzieżą w bibliotekach publicznych
  [Working with the youth – forms and methods in public libraries]

  Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa, redakcja Justyna Jasiewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2014, s. 83-102 (Nauka, Dydakty

 1. International Guidelines on Youth Libraries and the Polish Reality

  Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 91-101

 1. Książka, biblioteka, informacja
  W kręgu kultury i edukacji

  WstępHanna TadeusiewiczBibliofilskie zamiłowania Polek. Właścicielki bibliotek w dawnej Polsce (XIII-XIX w.)Maria JudaKsiążka w kręgu Jana DługoszaMaria KocójowaRola edukacyjna książki artystycznej dla studentów kierunku informacja naukow

 1. Marcin Drzewiecki (1948-2012)

  Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 416-418

 1. Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza
  [Methods of the activity in labour of the teacher-librarian]

  Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Grygrowski i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2005, s. 149-161 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

 1. Międzynarodowe wytyczne dla bibliotekarstwa szkolnego
  [International guidelines for school librarianship]

  Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2002, s. 76-101 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 49)

 1. Projekt jako metoda godna polecenia dla bibliotekarzy
  [Project as a recommended method of library work]

  Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert i Dorota Grabowska, Warszawa 2008, s. 242-250 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 104)

 1. Rozwój sieci bibliotek dziecięcych w Polsce. Wybrane problemy
  [Development of children libraries’ network in Poland - selected issues]

  Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym, redakcja Dorota Pietrzkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2015, s. 11-34 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 161)

 1. The role of public libraries in promoting readership in Poland
  [Rola bibliotek publicznych w promocji czytelnictwa w Polsce]

  Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, [z. specjalny], s. 33-45

 1. Zmiany w publicznych bibliotekach dziecięcych w Polsce pod wpływem wybranych nurtów we współczesnej kulturze
  [Changes in public children libraries in Poland in the light of selected cultural trends]

  Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa, redakcja Iwona H. Pugacewicz i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2013, s. 15-27 (Prace Zakładu Bibliotekoznawstwa IINiSB UW ; t. 8) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 143)

 1. Źródła informacji bezpośredniej
  [Sources of direct knowledge]

  Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa, redakcja Dorota Grabowska i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2012, s. 93-111 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 132)