Wstęp

Część I: Teoretyczne i metodologiczne aspekty nauki o informacji

 • Widad Mustafa El Hadi, Digital Cultures and Universality in Knowledge Organization (KO)
 • Barbara Sosińska-Kalata, Kierunki rozwoju teorii organizacji i klasyfikacji wiedzy
 • Katarzyna Materska, Heuristics in the Untamed Information World
 • Wiesław Babik, Refleksja ekologiczna w nauce o informacji
 • Sabina Cisek, Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii
 • Marta Grabowska, Założenia unijnej strategii Europa 2020 w zakresie europejskiego społeczeństwa informacyjnego
 • Tomasz Galewski, Gospodarczy ład informacyjny w Polsce

Część II: Informacja i komunikacja naukowa

 • Zbigniew Osiński, Czasopisma Open Access i repozytoria naukowe elementem obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej historyków najnowszych dziejów Polski
 • Teresa Święćkowska, Autor i jego funkcje w komunikacji naukowej
 • Marek Nahotko, Publikowanie naukowe jako proces organizacji wiedzy. Zarys koncepcji
 • Marcin Roszkowski, Do czego potrzebne są nam ontologie? Charakterystyka funkcjonalna ontologii jako narzędzi reprezentacji wiedzy
 • Jacek Włodarski, E-reading Device as a Work Tools of a Modern Scientists
 • Anna Książczak, Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego. Trudna droga ku otwartości w nauce

Część III: Edukacja informacyjna i badanie zachowań informacyjnych

 • Laurence Favier, The Library as Place at the Digital Age
 • Yolande Maury, Information Culture as a Socio-Cultural Practice: (re)Defining the Concept in the Context of Digital Convergence
 • Béatrice Micheau, School Library as a Heterotopic Place
 • Marzena Świgoń, Zachowania związane z indywidualnym zarządzaniem wiedzą i informacją – w świetle badań wśród studentów
 • Justyna Jasiewicz, Triangulacja metod badań społecznych w informatologii na przykładzie projektu „Informacja zdrowotna – oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników”

Część IV: Nowoczesne techniki informacyjne we współczesnych usługach bibliotecznych i informacyjnych

 • Richard Sapon-White, Transitioning from Technical Services to Center for Digital Scholarship and Services: The Experience at Oregon State University
 • Krystyna Matusiak, Digitization for Access and Preservation: The Evolving Debate in the Cultural Heritage Community
 • Leili Seifi, The Road to Providing Access to Iran’s Heritage Resources: The Iranian Consortium
 • Maria Bereśniewicz, Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej – dekonstrukcja języka informacyjno-wyszukiwawczego i rekonfiguracja charakterystyki wyszukiwawczej dokumentu
 • Dominika Paleczna, Testy A/B jako metoda wspierająca badania potrzeb użytkowników biblioteki
 • Bérengere Stassin, Information professionals, academics and blogs: from knowledge sharing to debates
 • Robin Effing, Social Media Strategy Design
 • Stanisława Kurek-Kokocińska, Bliżej kultury muzycznej. Współczesne centra informacji
Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Nauka o informacji w okresie zmian
Pobierz publikację