Wstęp
Barbara Sosińska-Kalata

Kompetencje cyfrowe nauczycieli. Przegląd wybranych raportów i danych statystycznych
Mariusz Luterek

Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Wyniki badań sondażowych
Barbara Sosińska-Kalata, Marcin Roszkowski

Kompetencje cyfrowe nauczycieli chemii. Wyniki wywiadu pogłębionego
Grzegorz Gmiterek, Marcin Roszkowski

Rzeczywistość rozszerzona w edukacji w świetle piśmiennictwa
Marcin Roszkowski

Porównanie atrakcyjności zajęć chemicznych z wykorzystaniem doświadczeń chemicznych, eksperymentów w rzeczywistości rozszerzonej oraz multimediów dla uczniów gimnazjów
Anna Mieltarek-Kropidłowska, Przemysław Mieltarek

Technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce w polskiej szkole. Analiza piśmiennictwa
Paulina Kałużna, Ewa Radzikowska

E-podręczniki w świetle polskiego piśmiennictwa
Jakub Opas

Publikacja sfinansowana ze środków I konkursu programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IS-1/068/NCBR/2014)
Kompetencje cyfrowe nauczycieli przedmiotów ścisłych w gimnazjach i nowoczesne technologie w dydaktyce chemii
Pobierz publikację