Publikacje autora:

Grzegorz Leszczyński

 1. Bunt czytelników
  Proza inicjacyjna netgeneracji

  Wstęp Cz.I. Pokolenie Nikt Ko ponosi winę?Śmierć „złotego pędraka”„Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją”„Jej oczy bfyszczą z nienawiści”„Nieznośna lekkość seksu”„Jak wydobyć się z tego labiryntu cierpienia?

 1. Kanon książek - pojęcie i sprzeczności
  [Books’ canon: term and contradictions]

  Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 255-268 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)

 1. Książka dziecięca 1990-2005
  Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej

  Słowo wstępneCzęść I. DiagnozyJoanna Papuzińska, Wpływ świata mediów na kształt książki dziecięcej i style jej odbioruKrystyna Kossakowska-Jarosz, Wzorce kultury masowej w książce dla dzieciJolanta Ługowska, Stereotypy książki ambit

 1. Książka i młody czytelnik:
  zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice

  WstępLiteraturoznawcze szkiełko i oko – Grzegorz LeszczyńskiJęzyk dziecka a obszar kulturyO krytyce książki dziecięcejKanon– pojęcie i sprzecznościStyle lektury książki dziecięcejRycerz, błazen, szaleniec. Proza dla „trudnych czyte

 1. Książki pierwsze, książki ostatnie?
  Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 134 Słowo wstępne Dekalog nowoczesności Część ITriada nowoczesności: ludowość, pajdocentryzm, topiczność Baśń Konopnickiej – dialog kultur, dialog pisarzyKorczak – dialog filozofówMiłosz zacz

 1. Od aktora do animatora, od misterium do happeningu. Dziecko i książka w obliczu przemian
  [From Actor To Animator, From Mystery Play To Happening. Child And Book Facing The Changes]

  Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI w. : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa, redakcja Danuta Świerczyńska-Jelonek, Grzegorz Leszczyński i Michał Zając, Warszawa 2008, s. 122-144 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 101)

 1. Po potopie
  Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty

  WstępCzęść I. Okolice literaturyAlicja BaluchPropozycje metodologiczne w badaniach literatury dla dzieci i młodzieżyRyszard WaksmundKlasyka dziecięca dzisiajJolanta ŁugowskaW poszukiwaniu arcydziełAnna Maria KrajewskaPrzestrzeń nadziei. Deb