Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 71

 

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy. Poszukiwania i edukacja
1. Pochodzenie
2. Początki edukacji
3. Współpraca z Jakubem Uchańskim
4. Samo swoim życiu

Rozdział drugi. Początki życia zakonnego
1. W drodze do nowicjatu
2. Kolegia w Rzeczypospolitej
3. Działalność pisarska w Pułtusku

Rozdział trzeci. Rektor w Towarzystwie Jezusowym
1. Poznań 1571-1578
2. Wilno 1579
3. Działalność pisarska

Rozdział czwarty. Misjonarz
1. Misja w Siedmiogrodzie 1579-1584
2. Działalność pisarska

Rozdział piąty. Przełożony w Towarzystwie Jezusowego
1. Wizytator domów Towarzystwa Jezusowego
2. Wiceprowincjał w Siedmiogrodzie 1587-1589
3. W walce o tłumaczenie Biblii
4. Działalność pisarska

Rozdział szósty. Misjonarz i tłumacz Biblii
1. Wiceprowincjał w Siedmiogrodzie 1595-1569
2. Kraków, św. Barbara, 1597
3. Działalność pisarska
4. Warsztat naukowy Jakuba Wujka

Zakończenie
Bibliografia
Indeks osobowy

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Jakub Wujek (1541-1597)
Pobierz publikację