Publikacje autora:

Mieczysław Szyszko

  1. Czytelnictwo i biblioteki na wsi
    Obraz współczesny i tendencje

    Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Poznań, 3-5 listopada 1996 r.

  1. Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości
    Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Jachranka k. Warszawy, 22-24.10.1995