Wstęp

Część I. Okolice literatury
Alicja Baluch
Propozycje metodologiczne w badaniach literatury dla dzieci i młodzieży
Ryszard Waksmund
Klasyka dziecięca dzisiaj
Jolanta Ługowska
W poszukiwaniu arcydzieł
Anna Maria Krajewska
Przestrzeń nadziei. Debiuty po 1990 roku
Anna Maria Czernow
Krajobraz po Terakowskięj. Współczesna fantasy z perspektywy światów możliwych

Część II. Okolice książki
Danuta Świerczyńska-Jelonek
Współczesna proza dla młodzieży wobec przeżyć adolescencji
Ewa Chuchro
Fanfiction — uwagi o twórczości literackiej i kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży w Sieci
Weronika Kostecka
Książki i Księgi: lektury bohaterów współczesnej prozy dla dzieci i młodzieży
Olga Żarnowiecka
Fenomen Ali Makoty, czyli co przesądza o tym, że forma pamiętnika dla dziewcząt jest nieśmiertelna
Grzegorz Leszczyński
Od aktora do animatora, od misterium do happeningu. Dziecko i książka w obliczu przemian

Część III. Okolice biblioteki
Maria Kielar-Turska, Anna Kołodziejczyk
Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych
Joanna Papuzińska
Biblioteki a czytanie
Maria Kulik
Biblioteka dziecięca XXI wieku — między utopią i koniecznością
Grażyna Lewandowicz-Nosal
Biblioteka dla dzieci w Sieci

Część IV. Podsumowania
Joanna Olech
Ilustracja polska po potopie
Michał Zając
Książka czasu przemian

Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Po potopie
Pobierz publikację