Publikacje autora:

Jerzy Ratajewski

 1. Bibliotekarstwo

 1. Bibliotekarstwo. Jacek Wojciechowski: Bibliotekarstwo: kontynuacje i zmiany. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego 1999, 127 s.

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 188-194

 1. Kształcenie bibliotekarzy. Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego 1998, 251 s. Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ, nr 7.

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 367-370

 1. Nauka o informacji. Problemy i metody nauki o informacji. Studia i szkice pod red. Mirosława Górnego i Piotra Nowaka. Poznań: Wydaw. Sorus 1998, 163 s.

  Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. XXXX

 1. Przyszłość bibliotek naukowych. Electronic future of academic libraries. Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich. Ed. by Wanda Pindlowa. Kraków: Jagiellonian Univ. Press 1997, 213 s.

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 69-70

 1. Umiejętności i powinności bibliotekarza. Jadwiga Kołodziejska: Za drzwiami bibliotek. Warszawa: Bibl. Nar. 1996, 172 s.

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 67-68

 1. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa
  czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 51