Część I Propaganda i promocja w czasach nowożytnych

Agnieszka Łuszpak – Książka w przekazie idei
Dariusz Kuźmina – Piśmiennictwo jezuitów w XVI wieku w Polsce
Agnieszka Helman-Ważny – Drukarstwo w Tybecie w służbie religii
Antoni Krawczyk – Książki Kopernika, Harvey’a, Newtona i Darwina w służbie ideologii
Grzegorz Figiel – Obraz Anglii i Anglików na łamach „Pamiętnika Historyczno–Politycznego”, jako przykład propagandy pro-królewskiej w XVIII-wiecznej Polsce
Joanna Pietrzak–Thébault – Pod skrzydłami Feniksa. Autopropaganda Giovanniego Giolito de’ Ferrari
Bartłomiej Czarski – Laus Urbium. Propagandowa funkcja tekstów zawartych w obrębie ramy wydawniczej
Agnieszka Borysowska – Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna jako przykład XVII-wiecznego wydawnictwa promującego miasto
Małgorzata Gorczyńska – Polskie kalendarze z II połowy XVIII wieku jako przykład druków upowszechniających idee i ideały oświecenia w staropolskim systemie komunikacji
Maciej Janik – Kalendarzowe retrogresje temporalne czyli o propagandzie czasu właściwego
Klaudia Socha – Ideologia wyrażona w szacie graficznej książki na przykładzie stron tytułowych Biblii

Część II Książka i ilustracja w służbie XIX wiecznej propagandy

Tomasz Goban-Klas – MELiS – Marks, Engels, Lenin i Stalin o książce i prasie refleksje medioznawcy
Małgorzata Komza – Propagandowe funkcje ilustracji książkowej w XIX w. w Polsce i poza jej granicami
Anna Karczewska – „O jedność społeczną sympatyczną”. Idea oświaty ludowej w Królestwie Polskim w latach 1858–1862
Anna Zdanowicz – Szkody płynące z lektury. O rozterkach propagatorów czytelnictwa zapisanych w poradnikach lekturowych sprzed 1939 r. Elżbieta Pokorzyńska – Technika drukarń podziemnych. Od Powstania Styczniowego po czasy „Solidarności”
Agnieszka Paja – Androcentryzm w masce emancypacji. „Kwestia kobieca” na łamach postyczniowej prasy dla kobiet

Część III Propaganda w czasach sanacji i II wojny światowej

Lech Krzyżanowski – Zabieg propagandowy czy element wychowania patriotycznego? Powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku w oczach Polaków po 1922 roku
Miłosz Skrzypek – Etos Komendanta w publicystyce propagandowej obozu piłsudczykowskiego – zarys problematyki
Monika Olczak-Kardas – Księgozbiory bibliotek w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyrazem postaw ideologicznych swoich organizatorów
Jacek Puchalski – Instytut Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie (1930-1939): program, organizacja, zbiory, prace księgoznawcze
Andrzej Mężyński – Biblioteki w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 i ich rola w planach propagandy nazistowskiej
Anna Pachowicz – Propaganda drukowana w pracach KSK w okresie II wojny światowej (jako forma oddziaływania na Polaków pod okupacjami)

Część IV Propaganda w czasach PRL

Dariusz Jarosz – Święto książki z wielką polityką w tle (Dni Oświaty w maju 1946 r.)
Renata Piasecka-Strzelec – Informacja czy propaganda? Biuletyn Polskiej Agencji Prasowej w latach 1944-1972
Jarosław Rabiński – Propaganda wobec Powstania Warszawskiego w książce polskiej 1953-1955
Radosław Domke – Propaganda sukcesu w prasie elementem kształtowania wizerunku Polski lat 70., jako dziesiątej potęgi ekonomicznej świata
Igor Kordas – Pojęcie „wrogiej anonimowej propagandy pisanej” w działaniach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa PRL
Paweł Dominik Madej – O właściwym i niewłaściwym tłumaczeniu książek – propagandowa recepcja filozofii Johna Deweya w Polsce na podstawie jego książek

Część V Publikacje dla dzieci i młodzieży nośnikiem propagandy

Bogumiła Staniów – Wielka polityka dla młodych czytelników. „Świat Młodych” w służbie propagandy w latach 1949-1954
Anna Maria Krajewska – Literatura do zadań specjalnych. Utwory dla młodego czytelnika jako narzędzie propagandy w PRL
Marcin Laskowski – Podręczniki szkolne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi źródłami dokumentującymi propagandę polityczną szkolnictwa z lat 1944-1956
Olga Dawidowicz-Chymkowska – Na tropie młodych feministek. O odniesieniach do feminizmu w polskich obyczajowych powieściach dla młodzieży

Część VI Prasa i biblioteki w służbie propagandy

Adrian Uljasz – Promocja działalności bibliotek w prasie fachowej dla bibliotekarzy w PRL od 1956 r.
Maja Wojciechowska – Marketing szeptany – instrument propagandy współczesnych bibliotek?
Jolanta Kępa-Mętrak – Prasa samorządowa w lokalnej komunikacji społecznej jako narzędzie kształtowania opinii
Agnieszka Obrębska – Książka Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie w latach 1948-1968
Adam Nowak – Bibliografia a polityka
Anna Stanis – Pole tematyczne propagandy, komunikacji i cenzury w jhp KABA

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliologia polityczna
Pobierz publikację