Wstęp

 • Agnieszka Korycińska-Huras, Małgorzata Janiak

Część I. Teoria, kontekst prawny

 • Marek Nahotko: Komunikacja naukowa jako proces organizacji wiedzy i informacji
 • Diana Pietruch-Reizes: Otwarta nauka w świetle dokumentów Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia

Część II. Zielona droga OA. Zasoby obiektów cyfrowych

 • Sabina Cisek: Archiwa jakościowych danych badawczych w internecie
 • Remigiusz Sapa: Wsparcie dla indywidualnego zarządzania informacją w polskich repozytoriach uczelnianych
 • Agnieszka Korycińska-Huras: Archiwa i repozytoria Open Access we Francji. Analiza piśmiennictwa z lat 2005-2013
 • Krystyna Sanetra, Łukasz Mesek: Zasoby biblioteki cyfrowej a zasoby repozytorium instytucjonalnego w kontekście działania Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium UJ
 • Cezary Mazurek, Tomasz Parkoła, Maciej Stroiński, Marcin Werla, Jan Węglarz: Infrastruktura dla eHumanistyki. Praktyczne aspekty gromadzenia i udostępniania źródeł w postaci cyfrowej na przykładzie repozytoriów i bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER

Część III. Zasoby bibliograficzne

 • Leszek Szafrański: Rejestracja dorobku pracowników uczelni: Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Krystyna Sanetra: Baza e-PKA – rewitalizacja Starego Katalogu Biblioteki Jagiellońskiej
 • Krystyna Sanetra: KKZBUJ – OPAC nowej generacji? 

Część IV. Użytkownicy, źródła, narzędzia, systemy

 • Małgorzata Janiak: Użytkownicy bibliotek cyfrowych w piśmiennictwie anglojęzycznym: system versus użytkownik
 • Mirosław Górny, Jolanta Mazurek: Intensity of information system use as a factor in evaluations made by information users. The example of Polish digital library users
 • John Catlow, Mirosław Górny, Rafał Lewandowski: Digital libraries as a test bed for evaluating the effectiveness of information searching in OCR-processed texts
 • Małgorzata Janiak, Monika Krakowska: Wizualizacje modeli mentalnych bibliotek cyfrowych
 • Monika Krakowska: Źródła internetowe z zakresu nauk biologicznych i ich ocena w kontekście kształtowania kompetencji informacyjnych studentów
 • Paulina Motylińska: Wybrane zagadnienia wizualizacji w nauce o informacji
 • Agnieszka Korycińska-Huras: Benchmarking czasopism naukowych jako element strategii publikacyjnej naukowca. Przykład medycyny weterynaryjnej
 • Małgorzata Jaskowska, Magdalena Wójcik: Systemy informacyjne wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie edukacji na poziomie wyższym
Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
Pobierz publikację