Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 136

WSTĘP
CEL I STRUKTURA KSIĄŻKI

1. W ŚWIECIE KONWERGENCJI MEDIÓW I RZECZYWISTOŚCI WEB 2.0
1.1. TECHNOLOGICZNA KONWERGENCJA MEDIÓW
1.2. TECHNOLOGICZNA KONWERGENCJA MEDIÓW. MOŻLIWOŚCI PREZENTOWANIA MULTIMEDIALNYCH TREŚCI
1.3. KULTURA KONWERGENCJI
1.4. WEB 2.0 - ŚWIAT INFORMACJI, KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY
1.5. POCZĄTK I I GENEZA KONCEPCJI WEB 2.0
1.6. DEFINICJA WEB 2.0
1.7. WEB 1.0 VS. WEB 2.0
1.8. CECHY SERWISÓW TWORZONYCH W STYLU WEB 2.0
1.8.1. Web jako platforma
1.9. KRYTYKA WEB 2.0
1.9.1. A. Keen i jego krytyka Web 2.0

2. ZJAWISKO BIBLIOTEKI 2.0
2.1. BIBLIOTEKA 2.0 - DEFINICJA ZJAWISKA
2.2. ZMIANA JAKO PODSTAWA EWOLUCJI BIBLIOTEKI
2.2.1. Geneza i przyczyny zmian
2.2.2. Typologia zmian
2.2.3. Kompleksowość wprowadzanych zmian
2.3. Zmiany organizacyjne
2.3.1. Metodologia wprowadzania zmian w Library 2.0
2.3.2. Koncepcja zmian M. Casey'a i L. Savastinuk
2.3.3. Płaska i smukła struktura organizacyjna a Biblioteka 2.0
2.3.4. Klastrowy model tworzenia biblioteki cyfrowej i Społeczna Pracownia Digitalizacji SBC
2.3.5. Koncepcja „długiego ogona" a Library 2.0
2.4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII
2.4.1. Technologie i standardy Web 2.0 w bibliotece
2.4.1.1. Oprogramowanie biblioteczne
2.4.1.2. OPAC 2.0
2.4.1.3. RSS i syndykacja treści
2.4.1.4. AJAX jako przykład programistycznego narzędzia Web 2.0
2.4.2. Urządzenia mobilne w bibliotece
2.5. ZMIANY ODNOSZĄCE SIĘ DO MIEJSCA UŻYTKOWNIKA W OTWARTYM SYSTEMIE BIBLIOTEKI I JEGO WPŁYWU NA DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNĄ

3. WYBRANE NARZĘDZIA WEB 2.0 W BIBLIOTECE. PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA
3.1. SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I ICH WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE BIBLIOTECZNEJ
3.1.1. Geneza i rozwój serwisów społecznościowych
3.1.2. Biblioteki a serwisy społecznościowe
3.1.3. Nasza-klasa, Myspace, Goldenline i Facebook a biblioteki
3.2. BLOGI
3.2.1. Typologia blogów
3.2.2. Blogi w bibliotekach
3.3. MLKROBLOGI
3.4. PODCASTY
3.4.1. Geneza i definicja podcastów
3.4.2. Możliwości wykorzystania podcastów w bibliotece
3.5. BIBLIOTECZNA „TELEWIZJA INTERNETOWA"
3.6. WIRTUALNE ŚWIATY - SECOND LIFE
3.6.1. Wirtualne światy i wirtualna rzeczywistość
3.6.2. Second Life
3.6.3. Biblioteki w Second Life
3.7. FOLKSONOMIA, TAGOWANIE I SOCIAL BOOKMARKING
3.7.1. Serwisy typu Social Bookmarking
3.7.2. Przykłady wykorzystania zjawiska folksonomii i Social Bookmarking w działalności bibliotek
3.8. SERWISY TYPU WIKI I ICH ZASTOSOWANIE W BIBLIOTECE
3.8.1. Geneza i cechy serwisów wiki
3.8.2. Sposoby wykorzystania serwisów typu wiki przez biblioteki
3.9. INNE NARZĘDZIA WEB 2.0 I ICH WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE BIBLIOTECZNEJ

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
ROZPRAWY, MONOGRAFIE, ARTYKUŁY
ARTYKUŁY PRASOWE
DOKUMENTY ZAMIESZCZONE W SERWISACH INTERNETOWYCH (BLOGI, WIKI, SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE ITP.)

Książka wydana przy pomocy finansowej Instytutu Informacji Naukowej I Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu
Pobierz publikację