Publikacje autora:

Beata Taraszkiewicz

  1. Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce
    (do 2000 roku)

    Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 59   WSTĘPROZDZIAŁ I. HISTORIA PŁYTY CD-ROM1. Pojęcie multimedia i terminologia dotycząca książek multimedialnych2. Narodziny płyty kompaktowej – CD 193. Powstanie CD-ROM4. Wynalazek płyty DVD5. Inne