Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 178

1. WPROWADZENIE

2. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

istota (s. 11) – przebieg (s. 11) – odbiór (s. 11) – tworzenie znaczeń (s. 12) – publiczność – (s. 13) – mnogość komunikacji (s. 13) – koegzystencja (s. 14) – komunikacja informacyjna (s. 14) – komunikacja nieinformacyjna (s. 15) – pismo (s. 15) – technicyzacja komunikacji (s. 16) – komunikacja cyfrowa (s. 17) – hipertekst (s. 19) – interaktywność (s. 19) – kontynuacja zmodyfikowana (s. 21) – bibliotekarstwo po liftingu (s. 22) – przebudowa wiedzy (s. 22)

3. ZASOBY

zmiana paradygmatu (s. 25) – wielokomunikacyjność (s. 25) – kolekcje (s. 27) – dostęp (s. 28) – repozytoria (s. 28) – megakolekcje (s. 29) – zakresy główne s. 31) – wiedza o zasobach (s. 34)

4. MEDIACJA

pośrednictwo (s. 37) – cel (s. 39) – przesłanki (s. 41) – usługodawstwo (s. 44) – wprowadzanie (s. 52) – wspomaganie (s. 54) – wsparcie eksperckie (s. 59) – aktywizacja (s. 61) – promocja (s. 65)

5. PROGRAMY PONADUSŁUGOWE

intencje (s. 69) – kompetencje personelu (s. 71) – adresaci (s. 72) – formy bezpośrednie (s. 73) – formy pośrednie (s. 75) – naddania informacyjne (s. 77) – współudział w edukacji (s. 78) – wsparcie nauki (s. 80) – intelektualizacja (s. 82) – rekreacja (s. 83) – kompensacja (s. 84)

6. ODBIÓR TREŚCI

wiedza o odbiorze (s. 87) – procesy odbiorcze (s. 88) – interpretacja (s. 92) – funkcje (s. 95) – odbiorca (s. 99) – wymiar społeczny (s. 101) – zróżnicowanie

7. PROCESY WEWNĘTRZNE

dobór i gromadzenie (s. 121) – przechowywanie (s. 125) – selekcja (s. 129) – archiwizacja (s. 130) – opracowanie (s. 132) – bibliografie (s. 139) – edytorstwo (s. 141)

8. INŻYNIERIA BIBLIOTECZNA

biblioteki i technologie (s. 143) – elektronizacja (s. 144) – digitalizacja (s. 145) – cyfryzacja informacji (s. 146) – mobilność (s. 147) – systemy bibliotecznej obsługi (s. 148) – budownictwo biblioteczne (s. 149) – rozeznanie (s. 151) – pożytki i zagrożenia (s. 153)

9. STRUKTURY I FINANSOWANIE

wiedza o zarządzaniu (s. 157) – struktury (s. 158) – decyzje i wykonawstwo (s. 162) – kooperacja (s. 163) – sprzeczności (s. 164) – opłaty (s. 169)

10. TYPOLOGIA BIBLIOTEK

podobieństwa i różnice (s. 171) – biblioteki publiczne (s. 172) – biblioteki akademickie (s. 179) – biblioteki szkolne – (s. 184) – biblioteki pedagogiczne (s. 188) – wspólnota (s. 190)

11. ŚLADY PRZESZŁOŚCI

po co historia (s. 195) – dawne koncepcje i praktyka (s. 196) – sterowanie (s. 200) – reguły wyboru (s. 201) – ukierunkowanie edukacyjne (s. 202) – obsesje antyrekreacyjne (s. 203) – literatura: tak i nie (s. 204) – indeksacja (s. 205) – koncepcje usług (s. 206) – idee dostępności (s. 207) – wyobrażenia o publiczności (s. 208) – metamorfozy (s. 209)

12. OCZEKIWANIA

prognozy (s. 211) – różnorodność zadań (s. 213) – kształtowanie opinii (s. 219) – rejestr usług (s. 219) – wspieranie użytkowników (s. 221) – czy paninformacjonizm? (s. 222) – nauka nowa i nienowa (s. 224) – komunikacja publiczna w przyszłości (s. 225) – integracja bibliotek (s. 227) – niepewność (s. 230)

13. PUBLIKACJE WYKORZYSTANE

14. INDEKS NAZWISK

15. INDEKS RZECZOWY

Obszary wiedzy o bibliotekarstwie
Pobierz publikację