Wydano przy pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych
Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości
Pobierz publikację