Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 115

 

WSTĘP

Rozdział 1

SIEĆ JAKO WSPÓŁCZESNA FORMA KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH
1.1. Czym jest (będzie?) „sieć społeczna"?
1.2. Cechy charakterystyczne społeczeństwa sieciowego
1.2.1. Kultura nomadów
1.2.2. Człowiek jako węzeł sieci
1.3. Wirtualne społeczności sieciowe
1.4. Tożsamość w sieci elektronicznej
Podsumowanie

Rozdział 2

BIBLIOTEKA – MIEJSCEM SPOTKAŃ
2.1. Biblioteka jako węzeł sieci: społeczne włączenie
2.2. Biblioteki jako węzły sieci w sferze publicznej
2.3. Biblioteka jako „miejsce spotkania”
2.4. Biblioteka jako „miejsce społeczne”
2.5. Biblioteka jako miejsce publiczne
2.6. Biblioteka jako „miejsce trzecie"
Podsumowanie

Rozdział 3

BIBLIOTEKARZY RELACJE Z UŻYTKOWNIKAMI
3.1. Czym jest relacja?
3.2. Porozumienie a role zawodowe
3.3. Klimat porozumiewania się
3.4. Niewerbalne narzędzia budowania relacji z użytkownikiem
3.5. Osobiste oddziaływanie bibliotekarzy 3.6. Relacje pośrednie – wirtualizacja przyjazna użytkownikowi?
3.7. Współczesny konsument – użytkownik kultury?
Podsumowanie

Rozdział 4

TŁO ŚRODOWISKOWE KONTAKTÓW Z UŻYTKOWNIKIEM
4.1. Hałas i jego wpływ na komunikację z użytkownikiem
4.2. Warunki meteorologiczne
4.3. Komunikacja w przestrzeni osobistej
4.3.1. Zachowania terytorialne
4.3.2. Poziom zagęszczenia
4.3.3. Orientacja użytkownika w przestrzeni bibliotecznej
4.4. Biblioteki na mapach poznawczych
4.4.1. Czytelność mapy i środowiska
Podsumowanie

Rozdział 5

BIBLIOTEKA W KULTURZE – KULTURA W BIBLIOTECE
5.1. Komunikacja międzykulturowa w bibliotekach
5.1.1. Biblioteka jako twór kulturowy?
5.1.2. Biblioteka jako placówka bezpieczeństwa informacyjnego
5.1.3. Jakich kompetencji potrzebuje placówka „bezpieczeństwa informacyjnego”?
5.2. Czas w kulturze a czas w bibliotece
5.3. „Kulturowe” podsumowanie

Rozdział 6

BIBLIOTEKI – ARCHIWA – MUZEA.
WSPÓŁPRACA W SIECI INSTYTUCJI KULTURY
6.1. Muzea, biblioteki, archiwa – czynniki sprzyjające współpracy
6.2. Przykłady krajowej współpracy instytucji kultury
6.2.1. Działalność brytyjskiej Museums, Libraries and Archives Council
6.3. Narzędzia lingwistyczne w sektorze kultury
6.3.1. Wykorzystanie folksonomii w komunikacji kultury z użytkownikiem na przykładzie projektów muzealnych

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Publikacja dofinansowana ze środków Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece
Pobierz publikację