Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 28

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy finansowym wsparciu Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach badań statutowych
Biblioteki polskie we współczesnym Londynie
Pobierz publikację