Publikacje autora:

Jerzy Franke

 1. Bibliografi@
  źródła, standardy, zasoby

  Słowo wstępne Marcin RoszkowskiOd MARC 21 do Semantic Web. Reprezentacja metadanych bibliograficznych w środowisku sieciowym Bartłomiej WłodarczykMapy tematów i RDF/OWL Justyna WalkowskaPróba automatycznego przekształcenia opisów publikac

  • Redakcja Jerzy Franke
  • Seria wydawnicza
  • Rok wydania 2013
  • Język polski
 1. Biblioteki wobec zmian w opisie bibliograficznym
  [Libraries and changes in bibliographic description]

  Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2002, s. 218-227 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 49)

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2002
  • Język polski
 1. Education for library cataloging: international perspectives. Dajin D. Sun, Ruth C. Carter, editors. New York: Haworth Information Press, cop. 2006, 492 s. ISBN 978-0-7890-3112-9
  [Education for library cataloging: international perspectives. Dajin D. Sun, Ruth C. Carter, editors. New York: Haworth Information Press, cop. 2006, pp. 492. ISBN 978-0-7890-3112-9]

  Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 4, s. 691-694

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2007
  • Język polski
 1. Edukacyjne tropy w Internecie
  [Educational tracks in the INTERNET]

  Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2002, s. 188-217 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 49)

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2002
  • Język polski
 1. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki. Oprac. zespół autorów: Iwona Leonowicz, Magdalena Rowińska, Paweł Rygiel, Leszek Śnieżko, Małgorzata Wielek-Konopka, Iwona Wiśniewska; pod red. Magdaleny Rowińskiej i Iwony Wiśniewskiej. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, ISBN 978-83-64203-88-6
  [Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki (MARC 21 format for bibliographic data: books). By: Iwona Leonowicz, Magdalena Rowińska, Paweł Rygiel, Leszek Śnieżko, Małgorzata Wielek-Konopka, Iwona Wiśniewska. Eds Magdalena Rowińska and Iwona Wiśniewska. Ed. 4. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, ISBN 978-83-64203-88-6]

  Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 370-392

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2017
  • Język polski
 1. Jednolite standardy bibliograficzne - anachronizm czy konieczność?
  [Unified bibliographic standards - anachronism or necessity?]

  Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 271-310 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2013
  • Język polski
 1. Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Pod red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej­Giertych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015, 484 s. ISBN 978­83­7977­123­3
  [Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej (Books and libraries in the proces of social communication). Eds Renata Aleksandrowicz and Halina Rusińska­Giertych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015, pp. 484. ISBN 978­83­7977­123­3]

  Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 1, s. 93-105

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2017
  • Język polski
 1. Nowe polskie normy dotyczące konwersji pism
  [New Polish standards in script conversion]

  Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 1-2, s. 61-78

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2001
  • Język polski
 1. OMNIS albo pytania bez odpowiedzi
  [OMNIS or questions without answers]

  Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 385-422

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2021
  • Język polski
 1. Parę słów o katalogowaniu
  [Several words about cataloguing]

  Bibliotekarstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa, redakcja Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 1995, s. 99-104 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 14)

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 1995
  • Język polski
 1. Przewodnik bibliograficzny 1983-1996. Edycja na CD
  [„Przewodnik bibliograficzny” („Bibliographic Guide”) 1983-1996, CD rom edition]

  Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 85-92

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 1998
  • Język polski
 1. RDA (Resource Description and Access) – geneza i koncepcja
  [RDA (Resource Description and Access) – Origins and Concept]

  Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 1, s. 7-61

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2015
  • Język polski
 1. Requiem dla MAK-a
  [Requiem for MAK library system]

  Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 669-674

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2008
  • Język polski
 1. W labiryncie Internetu
  Poradnik nawigacji dla bibliotekarzy

  Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 37

 1. Warianty rozwoju cyfrowych kolekcji
  [Variants of the digital collections developments]

  Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Grygrowski i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2005, s. 73-89 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 76)

  • Autor Jerzy Franke
  • Kategoria
  • Rok wydania 2005
  • Język polski