Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 159

WPROWADZANIE

ROZDZIAŁ 1. ANDRZEJ EDWARD KOŹMIAN - DYPLOMATA, LITERAT, BIBLIOFIL

1.1. Dzieciństwo i młodość
1.2. Działalność polityczna i dyplomatyczna
1.3. Działalność społeczna
1.4. Twórczość literacka i publicystyczna
1.5. Pamiętnikarstwo
1.6. Działalność bibliofilska

ROZDZIAŁ 2. BIBLIOTEKA ANDRZEJA EDWARDA KOŹMIANA

2.1. Gromadzenie księgozbioru
2.1.1. Polityka gromadzenia
2.1.2. Sposoby i źródła nabywania książek
2.2. Księgozbiór
2.2.1. Stan liczbowy
2.2.2. Język i formaty druków
2.2.3. Chronologia wydań
2.2.4. Układ księgozbioru
2.2.5. Lokal biblioteczny, inwentarze, znak własnościowy
2.2.6. Dalsze losy zbiorów

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA DRUKÓW XVI-WIECZNYCH

3.1. Renesans - zarys epoki
3.2. Rozwój nauki
3.3. Noty proweniencyjne
3.4. Zasięg terytorialny i chronologiczny
3.5. Podział językowy, formaty, oprawy

ROZDZIAŁ 4 . CHARAKTERYSTYKA DRUKÓW XVII-WIECZNYCH

4.1. Barok - zarys epoki
4.2. Rozwój nauki
4.3. Noty proweniencyjne
4.4. Zasięg terytorialny i chronologiczny
4.5. Podział językowy, formaty, oprawy

ROZDZIAŁ 5. CHARAKTERYSTYKA DRUKÓW XVIII-WIECZNYCH

5.1. Oświecenie - zarys epoki
5.2. Rozwój nauki
5.3. Noty proweniencyjne
5.4. Zasięg terytorialny i chronologiczny
5.5. Podział językowy, formaty, oprawy

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Indeks osobowy
Spis tabel, wykresów i ilustracji
Aneks 1. Tablica genealogiczna Andrzeja Edwarda Koźmiana
Aneks 2. Twórczość Andrzeja Edwarda Koźmiana
Aneks 3. Druki, drukarze i nakłady z XVI w.
Aneks 4. Drukarze i nakładcy z XVI w. z terenu Rzeczypospolitej według granic z XVI w. i zagraniczni
Aneks 5. Druki z XVII w. nieoznaczone
Aneks 6. Drukarze i nakładcy z terenu Rzeczypospolitej według granic z XVII w. (bez Krakowa)
Aneks 7. Drukarze i nakładcy zagraniczni z XVII w.
Aneks 8. Drukarze i nakładcy krakowscy z XVII w.
Aneks 9. Drukarze i nakładcy z XVIII w. - druki nieoznaczone
Aneks 10. Drukarze i nakładcy z terenu Rzeczypospolitej według granic z XVIII w.
Aneks 11. Drukarze i nakładcy z oficyn z XVIII w.
Spis proweniencji
Wykaz skrótów cytowanej literatury

WYKAZ DRUKÓW POCHODZĄCYCH Z KSIĘGOZBIORU ANDRZEJA EDWARDA KOŹMIANA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZNIO

Publikacja dofinansowana przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka, której nie ma...
Pobierz publikację