Publikacje autora:

Ewa Stachowska-Musiał

 1. Bibliotekarz – zawód o wielu obliczach
  [Librarian-profession with many faces]

  Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 wrzesień 2003, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 2003, s. 81-89 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 64)

 1. Biblioteki polskie w czasie powodzi
  [Polish Libraries and the Summer Flood in 1997]

  Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 1, s. 53-62

 1. Dziedzictwo kulturowe
  Zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony

  OD REDAKCJI (Ewa Stachowska-Musiał) OTWARCIE KONFERENCJI (Elżbieta Sfefańczyk) REFERATY Dobrosława Platt ZBIORY BIBLIOTECZNE A DZIEDZICTWO KULTUROWE POLSKI. NARODOWY ZASÓB BIBLIOTECZNY Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska PROGRAMY EUROPEJSKIE DO

 1. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych
  Materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r.

 1. Polityka ochrony zbiorów bibliotecznych we współczesnym świecie
  [Policy for the library collections’ protection in the modern world]

  Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 21-30 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)

 1. Zachowajmy przeszłość dla przyszłości
  Nowoczesne technologie konserwacji zbiorów bibliotecznych