Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 33

Książka została wydana przy wsparciu finansowym KBN oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW w ramach badań statutowych
Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach
Pobierz publikację