Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 24

Książka wydana staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy finansowym wsparciu Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Cenzura w dawnej Polsce
Pobierz publikację