Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 139

Wstęp

Rozdział 1, „Przegląd Biblioteczny” 1908-1909

1.1. Wprowadzenie
1.2. Powstanie „Przeglądu Bibliotecznego”
1.3. Opis fizyczny pisma. Charakterystyka pisma
1.4. Struktura i częstotliwość ukazywania się pisma
1.5. Analiza zawartości
1.5.1. Tematyka bibliologiczna na kartach „Przeglądu Bibliotecznego”
1.5.2. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
1.5.3. Drukarstwo i księgarstwo
1.5.4. Teoria i praktyka bibliografii
1.5.5. Artykuły historyczno-literackie
1.5.6. Nekrologi i wspomnienia pośmiertne
1.5.7. Listy do redakcji
1.5.8. Recenzje i sprawozdania
1.6. Reklama i ogłoszenia
1.7. Forma i szata graficzna
1.8. Przyczyny zawieszenia pisma
1.9. Podsumowanie

Rozdział 2, Krakowski „Przegląd Biblioteczny” do wybuchu II wojny światowej

2.1. Droga do powołania naukowego czasopisma bibliotekarskiego
2.2. Związek pisma z „Przeglądem” wydawanym w latach 1908-1909
2.3. Bilans finansowy redakcji. Koszty druku periodyku
2.4. Cena pisma
2.5. Cechy fizyczne pisma
2.6. Szata graficzna
2.7. Redakcja i krąg współpracowników pisma
2.8. Problematyka bibliotekarska na łamach pisma
2.8.1. Organizacja struktur bibliotecznych
2.8.2. Zagadnienia prawne i normalizacyjne związane z bibliotekarstwem
3.8.3. Prace teoretyczne
2.8.4. Kształtowanie się polskiej myśli bibliologicznej
2.8.5. Piśmiennictwo zawodowe omawiane na kartach „Przeglądu Bibliotecznego”
2.9. Bieżąca działalność bibliotek w Polsce opisywana w „Przeglądzie Bibliotecznym”
2.10. Losy redaktorów pisma w czasie II wojny światowej
2.11. Podsumowanie

Pobierz publikację