Seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 75

 

Wstęp

Edukacja biblioteczno-informacyjna w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteki i informacja w systemie oświaty i wychowania. Problemy badawcze

Kreowanie kultury bibliotecznej i informacyjnej ludzi młodych w epoce multimediów

Rola biblioteki szkolnej i pedagogicznej w systemie informacyjnym oświaty

Użytkownik biblioteki szkolnej jako przyszły klient bibliotek akademickich

Reforma systemu oświaty wobec bibliotek szkolnych

Kształtowanie kultury informacyjnej w szkole podstawowej

Umiejętności biblioteczne i informacyjne absolwenta szkoły podstawowej

Umiejętności biblioteczne i informacyjne absolwenta gimnazjum

Propozycje metodologiczne standardów dla polskich bibliotek szkolnych

Elementy standaryzacji współczesnej biblioteki szkolnej w Polsce. Stan obecny

Edukacja czytelnicza i medialna. Specjalizacja (ścieżka) między przedmiotowa. Próba analizy

Działalność informacyjna współczesnej biblioteki szkolnej

Warto przeczytać. Literatura zalecana
Książka, biblioteka i informacja w procesie dydaktycznym. Relacje biblioteki szkolnej z publicznymi. Edukacja biblioteczno-informacyjna w szkole 1995-2004

Przegląd internetowy. Bibliotekarstwo szkolne w świecie

Publikacja dofinansowana przez instytut Informacji Naukoweji Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach
Pobierz publikację